Beroepscertificaat vakbekwaamheid camera observant

Na afloop van de basisopleiding Effectief Cameratoezicht bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan het examen beroepscertificaat vakbekwaamheid camera observant.

Via Eye-D Security Experts bestaat de mogelijkheid de vakbekwaamheid van de observanten onafhankelijk te laten toetsen en certificeren. Hiertoe hebben wij een collegiale samenwerking met Certified Eyes.
Certified Eyes (CE) is een instelling, welke samen met het Instituut voor Beroepsexamens (IBEX), KIWA en de TüV zich gespecialiseerd heeft in het certificeren van de vakbekwaamheid van personen conform de ISO 17024 normering. De ISO 17024 stelt eisen aan het tot stand komen van een certificeringschema en het uitvoeren van examens. In dit certificeringschema zijn eind- en toetstermen gedefinieerd als ook de looptijd van het persoonscertificaat en de eisen die in beginsel aan de persoon worden gesteld. Persoonscertificatie “Vakbekwaamheid CAMERA OBSERVANT” is bestemd voor:
Werknemers die zijn belast of zullen worden belast met de uitvoering van alle taken en verantwoordelijkheden binnen een meldkamer of een camera toezicht ruimte en hiervoor specifieke observatiekennis en -vaardigheden dienen te bezitten.

De certificering:

Het examen bestaat uit een theorie deel en een praktijk deel, welke allen worden afgenomen door IBEX, Instituut voor beroepsexamens.

Het examen “Vakbekwaamheid camera observant” heeft tot doel de kandidaat camera observant te kwalificeren tot gecertificeerd camera observant. Deze kwalificatie kan alleen volgen indien de kandidaten voldoen aan de vakbekwaamheidseisen zoals deze zijn vastgelegd in het certificeringschema, welke onder toezicht staat van en ondergebracht is bij de TüV en KIWA.

Certificatie overeenkomst

De certificatieovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van drie jaar en wordt afgesloten tussen de kandidaat werknemer via de werkgever met Certified Eyes. Na drie jaar  kan her certificatie plaatsvinden door het volgen van de vervolgopleiding welke wederom wordt afgesloten met een examen.
Het examen kan in de meeste gevallen op locatie bij de opdrachtgever worden afgenomen.

Certificering is in Nederland (nog) geen eis voor cameratoezicht in openbaar gebied.