Omgaan met ongewenst gedrag / Rogier Nebbeling

In deze training waarin humor niet wordt geschuwd, leert de cursist middels de stappen van de ZIT©-methode, effectief om te gaan met agressie / ongewenst gedrag

  • Objectief waarnemen, zonder oordeel of veroordeling;
  • Begrip tonen op een zéér ontwapenende wijze;
  • Ongewenst gedrag om te buigen naar gewenst gedrag of naar oplossingen.

Een specifieke vooropleiding is niet benodigd.

Doel:

Hoe komt het dat sommigen in en oogwenk de situatie positief kunnen beïnvloeden en anderen dat maar moeizaam of zelfs helemaal niet lukt? Belangrijk kenmerk van gedrag is dat het altijd voorkomt uit een bepaalde persoonlijke behoefte of wens. Een succesfactor om met dit gedrag om te gaan is het principe ‘medestand in plaats van tegenstand’.

De cursist bepaalt natuurlijk altijd zelf of en hoe deze reageert op het gedrag van anderen. Na de training beschikt de cursist over tips, tools en ideeën om bewust te kiezen voor effectief gedrag als reactie op alledaagse ongewenste gedragingen.

Inhoud:

Er wordt aandacht besteed aan de menselijke, emotionele kant van het omgaan met agressie. Zo wordt er een spanningscontrole oefening ingezet. Deze oefening bestaat uit het in een veilige omgeving ‘wennen’ aan de druk en spanning die men tijdens agressie kan ervaren. We doen dit door praktische tips te geven en de cursisten deze tips te laten proberen tijdens de praktijksimulaties in de cursusruimte. Ook voeren we praktijkoefeningen uit op de (nagebootste) werkvloer met een co-trainer en acteur. Uiteraard worden alle oefeningen uitgebreid geëvalueerd en besproken.

De ZIT©-methode is gebaseerd op 7 inzichten:

  • Ongewenst gedrag is een wens;
  • Gedrag beïnvloedt gedrag;
  • Van emotioneel naar rationeel;
  • Bij ongewenst gedrag kun je gaan ‘ZITten’;
  • De verleden tijd van aanvallen is aanvoelen;
  • Gewenst gedrag kun je niet afdwingen, maar wel laten kiezen;
  • Ongewenst gedrag is een kropje sla….

Duur van de training:

In onderling overleg