CTR TEST

Cameratoezicht Competentietest

Door ruim 12 jaar ervaring met het trainen en coachen van meldkamer medewerkers en camera observanten en ons onderzoek hieromtrent hebben wij samen met een aantal psychologen een competentietest samengesteld. Deze test kan worden gebruikt om vast te stellen of iemand meer of minder geschikt is als camera observant.

Deze volledig in ´eigen huis´ ontwikkelde test wordt gecombineerd met een aantal wereldwijd gevalideerde psychologische tests en geeft als geheel een goed inzicht in de verschillende eigenschappen van de kandidaat als camera observant.
Onder meer de volgende onderwerpen zijn onderdeel van de competentietest.

  • PE Test (Persoonlijke Eigenschappen Test);
  • Vp Test (Visual Perception Test);
  • Multi Test (Multitask Ability Test);
  • Visueel geheugen test;
  • Kleurenblindheid test;
  • Team Player test.

Doordat we inmiddels een grote database hebben opgebouwd, kunnen we met een redelijk grote mate van waarschijnlijkheid aangeven wanneer iemand meer of juist minder geschikt is voor het werk als camera observant.

De opdrachtgever ontvangt (na goedkeuring van de kandidaat) een rapportage van maximaal twee A4tjes waaruit blijkt of de kandidaat geschikt, trainbaar geschikt of ongeschikt is voor het werk als camera observant.

Een behoorlijk aantal van onze relaties heeft de Cameratoezicht Competentietest als een vast onderdeel ingevoegd in de eigen sollicitatie procedure en deze wordt standaard opgenomen in de vacaturetekst.