Hart coherentie / Marc Smits

Het Hart coherentie programma is een wetenschappelijk gevalideerd programma dat stress-management technieken combineert met biomedische feedback. Het programma is er op gericht mensen te helpen bij het leren herkennen van hun stressbronnen en de mentale en fysieke gevolgen daarvan. Om vervolgens deze effecten van stress te kunnen stoppen en om te zetten in rust, evenwicht en veerkracht.

Het HeartMath Instituut in Californië deed, in samenwerking met neurologen en cardiologen van verschillende universiteiten, meer dan 20 jaar onderzoek naar de oorzaken en effecten van stress. Zij ontdekten dat er een verband bestaat tussen ons hartritme en stress. Zij ontwikkelden de HeartMath methodiek en biofeedback-technologie, die bij toepassing leidt tot ‘hartcoherentie’ wat vervolgens leidt tot hogere prestaties, een betere gezondheid en een toegenomen gevoel van welbevinden. Dit programma heeft een solide wetenschappelijke basis en is uitgetest in uiteenlopende settings. Het programma heeft zich ruimschoots bewezen in vele organisaties zoals Boeing, Philips, Unilever, Shell, Delta Loyd.

Een specifieke vooropleiding is niet benodigd.

Doel:

De Hart coherentie training is een training voor iedereen die fundamenteel een nieuwe impuls wil geven aan zijn of haar gezondheid. Voor ieder, die minder stress en meer balans in het leven wil ervaren. De training is gericht op het toepassen en integreren van verschillende technieken in uw eigen dagelijks leven en werk. Na enig tijd zal uw omgeving merken dat u:

  • Beter om kunt gaan met stresssituaties;
  • Minder geïrriteerd of gefrustreerd bent;
  • Uzelf steun kunt geven om een nieuwe richting in te slaan;
  • Uw eigen emoties beter kunt managen;
  • Helderheid en focus kunt houden

Duur van de training:

Twee reguliere trainingsdagen, indien gewenst is een aangepast tijdschema eveneens mogelijk. (Tijden/data in overleg)