Basis opleiding Effectief Cameratoezicht

De basis opleiding Effectief Cameratoezicht is bestemd voor medewerkers die belast zijn met cameratoezicht in openbaar en semi-openbaar gebied.
Een specifieke vooropleiding is niet benodigd.

Doel:

Na afloop van de training is de cursist in staat om op een professionele wijze preventief cameratoezicht uit te voeren, escalatie te voorkomen en adequaat te reageren op eventuele calamiteiten. Daarnaast kan de cursist kort en bondig rapporteren.

Inhoud:

 • Korte inventarisatie van de huidige werkzaamheden;
 • Verantwoordelijkheden van de camera toezichthouder;
 • Theorie als basis voor observatie en toezicht;
 • Correct interpreteren van camera beelden;
 • Vormen van pro actieve en preventieve observatie technieken;
 • De Eye-D Observatie Attitude Schijf (OAS);
 • Elementen strafbare feiten;
 • Veel voorkomende begrippen bij cameratoezicht;
 • Basiskennis componenten camerasysteem en infrastructuur;
 • Psychologie van het observeren en basisbeginselen crowd management;
 • Relevante wet- en regelgeving / juridisch kader cameratoezicht;
 • Basis communicatie (met politie, beveiligers e.d.) / portofoon discipline;
 • Aanmaken observatie stroomschema;
 • Rapportage;
 • Afsluiting met plaatselijke tips.

Duur van de training:

2 reguliere trainingsdagen exclusief het examen; indien gewenst is een aangepast tijdschema eveneens mogelijk. (Tijden/data in overleg)

Doel:  “Kijken moet zien worden”