Training-on-the-job Effectief Cameratoezicht

Nadat de medewerkers de basis training Effectief Cameratoezicht hebben doorlopen verzorgen wij steeds frequenter voor onze opdrachtgevers de Eye-D training-on-the-job sessies. De kracht van training is gelegen in herhaling en de mate van praktijkgerichtheid. Juist door de on-the-job trainingen kunnen we de relevante praktijkvaardigheden trainen en door dit op een regelmatige frequentie te herhalen is een optimale kennisoverdracht gegarandeerd. Hierbij gaan we uit van een puur praktijk gericht training door tijdens een reguliere dienst de observanten op hun eigen werkplek te coachen.

Doel:

De training is zeer praktisch van karakter want er wordt voortdurend gewerkt aan de hand van de dagelijkse praktijk. Een trainer coach zal in de camera toezicht ruimte samen met de op dat moment werkzame kandidaten gedurende een vaste periode de dagelijkse werkzaamheden doornemen, evalueren en optimaliseren. Op deze wijze wordt niet alleen zeer gericht getraind maar ook de motivatie van de betreffende kandidaten zal hierdoor eveneens toenemen. We gaan er van uit dat er maximaal 4 camera observanten gelijktijdig aanwezig zijn. Doordat de groep relatief klein is kunnen we in kort tijd veel informatie overbrengen en praktijkgericht aansturen.

Inhoud:

  • Trainen van de praktische vaardigheden;
  • Correct interpreteren van camera beelden;
  • Vormen van pro actieve en preventieve observatie technieken;
  • Toepassen van de Eye-D Observatie Attitude Schijf (OAS);
  • Psychologie van het observeren en basisbeginselen crowd management;
  • Basis communicatie (met politie, beveiligers e.d.) / portofoon discipline;
  • Rapportage;
  • We kunnen in overleg gebruik maken van ‘mystery guests’  welke in het camera belangengebied aanwezig zijn en die met de camera’s gevolgd moeten worden;
  • Afsluiting met plaatselijke tips.

Duur van de training:

Normaliter gaan we uit van sessies van 4 uur. Deze sessie vinden dan ca. 4 keer per jaar plaats.